Sei in: Cinema e Medioevo ® Indice alfabetico dei film


 


Il Medioevo nel cinema cecoslovacco


Jan Rohac z Dubé

1947, regia di Vladimír Borský

 

Scheda: Nazione: Cecoslovacchia - Produzione: Filmové Studio Barrandov - Distribuzione: Filmexport Czechoslovakia, Filmexport Home Video, Statni pujcovna filmu - Soggetto: dall'omonimo dramma di Alois Jirásek - Sceneggiatura: Vladimír Borský, Otakar Ružicka, Sona Špálová - Fotografia: Ian Stallich - Costumi: Josef Matej Gottlieb - Musiche: Otakar Jeremiás - Formato: Color - Durata: 113'.

Cast: Otomar Korbelár, Lilly Hodácová, Ladislav Bohác, Bohumil Machník, Gustav Ekl, Rudolf Deyl, Otakar Cermák, Felix Le Breux, Emil Bolek, Theodor Pistek, Antonín Kurs, Ladislav Kulhánek, Viktor Nejedlý, Jaroslav Vojta, Hermína Vojtová.


 


Plot Summary, Synopsis, Review: vltava.cz - volny.cz - dvdr.cz - blind-guardian.cz - ceskyfilm.wz.cz: «Po bitvě u Lipan se zbytky husitských vojsk soustředí pod vedením Jana Roháče z Dubé na hradě Sion. Král Zikmund proti němu posílá vojsko, po dlouhém obléhání je Sion zničen, husité zajati a pověšeni. To vede k masové vzpouře lidu».

     

Conosciuto anche con i titoli: Jan Rohac of Duba; Warriors of Faith.

    

   


  su  Home Storiamedievale  Cinema e Medioevo-Indice

Indice film